Szkolna Rada Uczniowska rozpoczęła już swoją działalność. W połowie września uczniowie każdej klasy wybrali swoich przedstawicieli. Wielu z nich kandydowało później na stanowiska przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
Po emocjonującej kampanii wyborczej odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego w prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego, czyli klas IV-VI, zasiedli:

Krzysztof Windak kl. IVc - przewodniczący    
Marcus Wagner kl.VI - zastępca przewodniczącego
Piotr Kania kl. Va – sekretarz
Pozostali członkowie:
Wiktoria Sarga
Franciszek Ryznar
Eliza Chwastek
Amelia Róg
Anna Zapadlińska
Zuzanna Talapka
Piotr Gałuszka
Opiekunowie: Renata Fajfer, Jolanta Kaczor.

Duży Samorząd Uczniowski, czyli klas VII – III gimnazjalnych reprezentują:
Przewodnicząca Aleksandra Gibała kl. IIIc
Zastępca przewodniczącego Filip Jania kl. IIb
Sekretarz Katarzyna Czop kl. IIc
Sekretarz II Mateusz Młyński kl. VII

Opiekunowie: Karolina Dopart, Marzena Szczygieł.

Samorządy stanowią dwie odrębne organizacje, które jednak ze sobą współpracują. Razem tworzą gazetkę na korytarzu szkolnym. We wrześniu został opracowany wspólny plan działań.
13 października przedstawiciele Szkolnej Rady Uczniowskiej towarzyszyli swoim młodszym kolegom klas pierwszych Szkoły Podstawowej podczas pasowania Ich na uczniów. Następnie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz obdarowali słodyczami, cukrem, a także piosenką przygotowaną przez koło teatralne BUTT.

Galeria zdjęć