Krakowskie zespoły szkół technicznych prezentują swoją ofertę edukacyjną na kolejne lata szkolne!

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas trzecich małopolskich gimnazjów.
W imieniu dyrekcji oraz całej społeczności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, a także 23 krakowskich zespołów szkół technicznych biorących udział w XVI „Styczniowych spotkaniach gimnazjalistów”, pragnę Państwa, a za Waszym pośrednictwem również Państwa dzieci, poinformować o imprezie edukacyjno – wychowawczej, posiadającej przede wszystkim charakter poznawczy.
Szesnasty już rok w obiektach placówki, którą kieruję, krakowskie zespoły szkół technicznych prezentują swoją ofertę edukacyjną na kolejne lata szkolne. Poprzednie edycje „Spotkań” potwierdziły, iż doskonale spełniają one zamierzony cel – przybliżenie uczniom klas III gimnazjów, w bardzo zróżnicowanych formach, te powszechnie jak i mniej znane zawody, w których można kształcić się na ponadgimnazjalnym etapie edukacyjnym w Krakowie. Wybór dalszej drogi edukacyjnej, także w trakcie wdrażanej reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego, jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Rozstrzygnąć należy nie tylko problem czy wybrać liceum ogólnokształcące, technikum, czy zasadniczą szkołę zawodową, lecz także – ewentualnie - jaki zawód odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom dziecka.
Nam, nauczycielom, którym powierza się wychowanie oraz nauczanie dzieci, podobnie jak Państwu, zależy na ich trafnych wyborach i sukcesach edukacyjnych. Nie można ich pozostawić samych w tym trudnym i ważnym momencie wyboru szkoły, należy im pomóc i taki cel ma również organizowana w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie impreza. Wyrażam przekonanie, iż warto wykorzystać wszystkie szanse, aby wybór był jak najlepszy. Jedną z takich szans stwarzają „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”. W tym roku w ich trakcie będziecie Państwo oraz Wasze dzieci mieć okazję wszechstronnie poznać ofertę edukacyjną wszystkich zespołów szkół technicznych na rok szkolny 2018/2019 ( lista w załączeniu). Będziecie mogli zaopatrzyć się w informatory oraz materiały prezentujące historię, dorobek, osiągnięcia krakowskich zespołów szkół technicznych, biorących udział w „Spotkaniach”.
Dzięki różnego rodzaju pokazom, konkursom, ekspozycjom czy nawet degustacjom będziecie mogli poznać specyfikę wielu atrakcyjnych zawodów. Wstęp na „Spotkania” jest bezpłatny. Jestem przekonana, iż warto poświęcić czas 18 stycznia 2018 r. pomiędzy godz. 9.00 a 14.00 i wziąć udział w „Spotkaniach”, imprezie, której celowość i wartość poznawczą potwierdziły poprzednie edycje, wysoko ocenione przez uczniów trzecich klas gimnazjów, ich Rodziców i Nauczycieli, a także przez najwyższe władze małopolskiej i krakowskiej oświaty.
O powyższym przedsięwzięciu, tak jak corocznie, zostali poinformowani, odrębnym pismem, Państwo Dyrektorzy, z prośbą o zachęcenie oraz umożliwienie uczniom wraz z opiekunami udziału w „Spotkaniach”.
Serdecznie zapraszam w gościnne progi Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, mieszczącego się przy ulicy Ułanów 9 w Krakowie.
Z wyrazami szacunku w imieniu dyrekcji i całej społeczności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie oraz wszystkich uczestników XVI „Styczniowych spotkań gimnazjalistów”
Barbara Lesińska – Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.
Lista krakowskich zespołów szkół technicznych prezentujących swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 w trakcie XVI „Styczniowych Spotkań Gimnazjalistów”.
1.Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul Szablowskiego 1,
2.Zespół Szkół Budowlanych PPB „Chemobudowa”, os. Urocze 13,
3.Zespół Szkół Mechanicznych nr 2,al. Gen. Skrzyneckiego 12,
4.Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37,
5.Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10,
6.Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2,
7.Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6,
8.Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4,
9.Zespól Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18,
10.Zespół Szkół Zawodowych HTS S.A., os. Złota Jesień 2,
11.Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul Brzozowa 5,
12.Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44,
13.Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16,
14.Zespół Szkól Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
15.Zespól Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,
16.Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57,
17.Zespół Szkół nr 1, ul Ułanów 3,
18.Zespół Szkól Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
19.Zespół Szkół Łączności, ul Monte Cassino 31,
20.Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Miechowity 6,
21.Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych, os. Tysiąclecia 38,
22.Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Małopolska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4.
23. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6