PSYCHOLOG SZKOLNY- mgr Aneta Trusewicz - Mosiężny
PEDAGOG SZKOLNY- mgr Joanna Pacyna
są do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach dyżurów:

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego – Joanna Pacyna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 14.30

8.15 – 12.30

8.00 – 12.30

10.30 – 16.30

8.15 – 12.00

8.00 – 8.45 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Dyżur dla uczniów 12.30-14.30 s.5

 

Dyżur dla uczniów 08.15-09.00 s.5

 

 

08.00 – 08.45 – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

12.45 – 13.30, 14.35 - 15.20– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Dyżur dla rodziców 15.30-16.30 s.5

Dyżur dla rodziców 8.30-09.00 s.5

 

 

 

 

Godziny pracy psychologa szkolnego – Aneta Trusewicz-Mosiężny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

-

7.15 – 14.30

-

09.00 – 16.00/16.30

07.10 – 12.10

 

Rewalidacja 13.30-14.30

Dyżur dla uczniów 07.30-09.00 s.5

 

 

 

 

 

Zaj. rozwijające komp. emocjonalno-społeczne kl. młodsze/przedszkole 12.45-13.30 co 2 tyg.

-klasy starsze 13.40-14.25 co 2 tyg.

Rewalidacja 14.30-15.30

Dyżur dla rodziców 15.30-16.00/16.30 s.5

 

Dyżur dla rodziców 7.30-09.00 s.5

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na podejmowane różne zadania na terenie szkoły bardzo prosimy Rodziców o umawianie się na konkretne terminy spotkań poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

Podczas dni otwartych jesteśmy dla Państwa dostępne w godzinach 16.00 – 18.00.

Gabinet pedagoga/psychologa znajduje się na parterze, pokój nr 5.

W ramach konsultacji psycholog i pedagog zapraszają na indywidualne spotkania dotyczące efektywnego uczenia się, mnemotechnik, pomocy w organizacji procesu swojej nauki zarówno dla chętnych uczniów, jak i rodziców, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom.

 

 

Zadania pedagoga/psychologa szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu i  szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swojej pracy pedagog/psycholog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;
Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich;
Komendą Powiatową Policji w Wieliczce.

 

 

Drogi Uczniu, zwróć się do nas, jeśli masz problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić…
  … przyjdźcie do Psychologa Szkolnego i Pedagoga.

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ.

Nie mamy czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.
Nie twierdzimy, że rozwiążemy wszystkie Wasze problemy, ale:

 • możemy Wam pomóc przemyśleć różne sprawy;
 • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji;
 • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was  zadowalający.

 

Szanowny Rodzicu, zwróć się do nas, gdy:
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo z nimi się zwrócić,
 • szukasz pomocy.

ZAPRASZAMY :)