Wykaz zajęć: rozwijających, wyrównujących i specjalistycznych w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Oddział

1.

Borowiec Bogdan

Zajęcia rewalidacyjne

V a

2.

Dziewońska Monika

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

VI a, VI c, VII a, VII b

3.

Fajfer Renata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Koło teatralne BUTT

Koło polonistyczne

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie języka polskiego

Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne

 

IV, VI b

 

VIII

 

VIII

I a

4.

Gawron Waldemar

Zajęcia rozwijające z chemii

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

VII b

VII a, VIII

5.

Guzik Tomasz

Akademia Wolontariatu

 

6.

Hajduk Kinga

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Rękodzieło - koło

IIIa

III ab

7.

Kabat Dorota

Koło misyjne

III - V

8.

Kaczor Katarzyna

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Koło muzyczne

Koło teatralne BUTT

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Oddziały przedszkolne

 

 

 

I a

9.

Kałuża Jolanta

Zajęcia rozwijające – sportowe

SKS – zajęcia sportowe

Klasowy teatr „Miniatura”

V b, VII ab, VIII

 

10.

Kaperek Danuta

Zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne

V a, VI b, VIII

11.

Kozak Anna

Koło patriotyczne

Zajęcia sportowe SKS

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

 

II b

12.

Krawczyk Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki

 

VI a

13.

Kucharska Renata

Zajęcia rewalidacyjne

V a, VII b

14.

Lembas Adrianna

Koło taneczne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

III ab

III b

15.

Marcinek Anna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

IV, V a, V b, VI c

16.

Marcinek – Tomana Dorota

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Klasowy teatr „Miniatura”

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (język polski)

 

V ab, VI c, VII b

 

 

V a

17.

Mosiężny Aneta

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

 

18.

Pacyna Joanna

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

I ab, II ab, IIIab, IV

 

Piskor Mgdalena

Koło języka niemieckiego

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I ab

I b

19.

Polańska Agata

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Koło matematyczne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (matematyka)

 

 

 

VI b, VII a, VII b

 

V a

20.

Rudny Marek

Zajęcia rozwijające – koło historyczne

Zajęcia rozwijające – sportowe (tenis stołowy)

 

IV – VIII

21.

Sołtysik Hubert

Zajęcia rozwijające – zespołowe gry sportowe

V ab (chłopcy)

22.

Wasilczuk – Pamuła Dominika

Koło podróżnicze

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

II a

23.

Włodarczyk Jarosław

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

 

VI a, VII a