Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wpłaty mogą być dokonywane przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:

 MBS Wieliczka 84 8619 0006 0011 0257 5438 0002

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich