Informacje o pracy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania: 21.09.2017r., 16.11.2017r., 25.01.2018r., 26.04.2018r.
Dni otwarte – godzina 17.00 – 18.00: 19.10.2017r., 14.12.2017r., 22.03.2018r., 24.05.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12.2017r.
Ferie zimowe: 12.02 – 25.02.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03 – 03.04.2018r.
Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018r.
02.11.2017r., 22.12.2017r., 18.04.2018r., 19.04.2018r., 20.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r., 01.06.2018r.
Koniec I półrocza: 26.01.2018r.
Sekretariat Szkoły czynny codziennie w godzinach od 7.30 – 15.30; tel./fax.: 12 250 14 75
Świetlica szkolna Poniedziałek - piątek: 7.00 – 17.00
Świetlica socjoterapeutyczna: Środa: 12.30 – 15.00 Piątek: 12.30 – 15.00
Biblioteka szkolna w budynku dla klas I-III
Poniedziałek: 8.00 – 13.40
Wtorek: 8.00 – 11.40
Czwartek: 8.00 – 13.40
Biblioteka szkolna w budynku dla klas IV – VII oraz gimnazjum
Poniedziałek 12.15 - 15.15
Wtorek 7.30 - 15.15
Środa 7.30 - 15.00
Czwartek 7.30 - 12.00
Piątek 7.30 - 14.45
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.30 – 15.15
15.20 – 16.05
16.10 – 16.55
22.09.2017r.
10.11.2017r.
25.01.2018r.
Część humanistyczna: 18.04.2018r. (środa)
Część matematyczno-przyrodnicza: 19.04.2018r. (czwartek)
Język obcy nowożytny: 20.04.2018r. (piątek)