W roku szkolnym 2020/2021 nasz placówka przystąpiła do projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole”. W ramach projektu specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz nauczania wczesnoszkolnego odbyli cykl szkoleń „Komunikacja bez przemocy” zgodnie z wytycznymi The Center for Communication.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do projektu, którego celem jest uczenie młodych ludzi mediacji, jako sposobu rozwiazywania konfliktów.

Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Społecznego przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.