Nazwisko i imię funkcja / nauczany przedmiot
mgr Kaperek Danuta dyrektor, plastyka
mgr Gwiżdż Grażyna wicedyrektor, historia
mgr Polak Agnieszka wychowanie przedszkolne
mgr Borowiec Bogdan geografia, plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Choros Jakub muzyka
mgr Dziewońska Monika wychowawca klasy 6a, język angielski
mgr Fajfer Renata wychowawca klasy 8a, język polski
mgr Gawron Waldemar wychowawca klasy 5b, chemia, biologia, przyroda
mgr Guzik Tomasz religia
mgr Hajduk Kinga wychowawca klasy 3a, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Janusz Agnieszka wychowanie przedszkolne
mgr Kabat Dorota religia, wychowawca świetlicy
mgr Kaczor Grzegorz fizyka, technika, edukacja informatyczna
mgr Kaczor Katarzyna wychowawca klasy 1a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Kałuża Jolanta wychowawca klasy 6c, wychowanie fizyczne
mgr Kozak Anna wychowawca klasy 2b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Krawczyk Elżbieta matematyka, informatyka
mgr Kucharska Renata wychowawca klasy 5a, nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Lembas Adrianna wychowawca klasy 3b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Marcinek Anna wychowawca klasy 4a, matematyka
mgr Marcinek-Tomana Dorota wychowawca klasy 7b, język polski
mgr Pacyna Joanna pedagog
mgr Piskor Magdalena wychowawca klasy 1b, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
mgr Przęczek Daria wychowanie przedszkolne
mgr Polańska Agata wychowawca klasy 6b, matematyka
mgr Rudny Marek wychowawca klasy 7a, wychowanie fizyczne, historia, wychowawca świetlicy
mgr Sołtysik Hubert wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
mgr Staniewska Beata wychowawca świetlicy
mgr Stanula Małgorzata bibliotekarz
mgr Suder Joanna edukacja przedszkolna
mgr Tańcula Janina wiedza o społeczeństwie, wychowawca świetlicy
mgr Trusewicz-Mosiężny Aneta psycholog
mgr Wiącek Ewa język angielski
mgr Wasilczuk-Pamuła Dominika wychowawca klasy 2a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Włodarczyk Jarosław język polski
Wsół Aneta wychowanie przedszkolne
1a mgr Kaczor Katarzyna
1b mgr Piskor Magdalena
2a mgr Wasilczuk-Pamuła Dominika
2b mgr Kozak Anna
3a mgr Hajduk Kinga
3b mgr Lembas Adrianna
4a mgr Marcinek Anna
5a mgr Kucharska Renata
5b mgr Gawron Waldemar
6a mgr Dziewońska Monika
6b mgr Polańska Agata
6c mgr Kałuża Jolanta
7a mgr Rudny Marek
7b mgr Marcinek - Tomana Dorota
8a mgr Fajfer Renata