Nazwisko i imię funkcja / nauczany przedmiot
Kaperek Danuta dyrektor, plastyka
Gwiżdż Grażyna wicedyrektor, historia
Baran Agnieszka wychowanie przedszkolne
Borowiec Bogdan wychowawca klasy 7a SP, plastyka, zajęcia artystyczne
Choros Jakub muzyka, zajęcia artystyczne
Czubak Katarzyna bibliotekarz
Dymacz Piotr pedagog
Dziewońska Monika wychowawca klasy 5a SP, język angielski
Gawron Waldemar wychowawca klasy 8b SP, chemia, biologia
Guzik Tomasz religia, wiedza o społeczeństwie
Hajduk Kinga wychowawca klasy 2a SP, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Kabat Dorota religia
Kaczor Grzegorz fizyka, informatyka
Kaczor Katarzyna wychowawca klasy 3a SP, edukacja wczesnoszkolna
Kałuża Jolanta wychowawca klasy 5c SP, wychowanie fizyczne
Kowalska Edyta język hiszpański
Kozak Anna wychowawca klasy 1b SP, edukacja wczesnoszkolna
Kucharska Renata wychowawca klasy 3d GIM, technika, zajęcia techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Kurek Dorota przyroda
Lembas Adrianna wychowawca klasy 2b SP, edukacja wczesnoszkolna
Marcinek Anna wychowawca klasy 3a GIM, matematyka, technika
Marcinek-Tomana Dorota wychowawca klasy 6b SP, język polski
Nowak Halina geografia
Pacholec Andżelika wychowawca klasy 1a SP, edukacja wczesnoszkolna
Olechów-Cugowska Ewa język angielski, edukacja językowa
Pacyna Joanna pedagog
Pałka Danuta wychowawca klasy 3c GIM, język polski
Perz Bożena wychowawca klasy 4b SP, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
Piskor Magdalena wychowawca klasy 4a SP, język niemiecki, historia
Przęczek Daria wychowanie przedszkolne
Polańska Agata wychowawca klasy 5b SP, matematyka, technika
Radawiec Monika język polski
Rozwadowska Dagmara matematyka
Rudny Marek wychowawca klasy 6a SP, wychowanie fizyczne, historia
Rupikowska Anna wychowawca świetlicy
Sołtysik Hubert wychowawca klasy 3b GIM, wychowanie fizyczne
Suder Joanna edukacja przedszkolna
Szczygieł Marzena wychowawca klasy 3c GIM, język niemiecki
Trusewicz-Mosiężny Aneta psycholog
Wiącek Ewa wychowawca klasy 8a SP, język angielski
Włodarczyk Jarosław język polski
1a Pacholec Andżelika
1b Kozak Anna
2a Hajduk Kinga
2b Lembas Adrianna
3b Kaczor Katarzyna
4a Piskor Magdalena
4b Perz Bożena
5a Dziewońska Monika
5b Polańska Agata
5c Kałuża Jolanta
6a Rudny Marek
6b Marcinek - Tomana Dorota
7a Borowiec Bogdan
8a Wiącek Ewa
8b Gawron Waldemar
3ag Marcinek Anna
3bg Sołtysik Hubert
3cg Szczygieł Marzena
3dg Kucharska Renata
3eg Pałka Danuta