Hymn Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich  


Tu, gdzie słońce gładzi ziemię,
gdzie szumi koźmicki las,
trawy źdźbło jest Ojczyzny tchnieniem -
Jej nie zniszczył wojny czas.  
Ref. O żołnierzach z Westerplatte
tu usłyszy każdy z nas.
Serca młode i otwarte na straży pamięci będą trwać.    

Muzyka: Feliks Nowowiejski
Słowa: Renata Fajfer