Wolontariusze z Samorządu Szkolnego zbierają grosze do puszek w trakcie godzin wychowawczych oraz na szkolnych korytarzach podczas przerw.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 grosza do 5 złotych) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
Pamiętajmy, że najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu naszym koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Organizatorem osiemnastej edycji akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000050053.
Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:  
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,  
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,  
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,  
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,  
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.  

Przyłącz się do GÓRY GROSZA, każdy grosz się liczy!

Galeria zdjęć


Szanowni Państwo!

Chcemy przekazać Wam należne nagrody - deski - za udział w zrzutce na IV Koźmickie Śniadanie. Prosimy o przesłanie na adres pedagog@spkozmice.pl informacji w jaki sposób chcą Państwo je odebrać. Chcemy wypełnić swoje zobowiązania jak najszybciej i dlatego prosimy również o szybką informację.

SPInKA - doradztwo zawodowe
 
 

Nowe artykuły