Jak złożyć wniosek do szkoły średniej?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych już trwa. Przypominam najważniejsze terminy:

Złożenie wniosku - od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.

W przypadku uczniów, którzy wybierają klasy sportowe, dwujęzyczne, artystyczne - termin upływa 16 maja 2019 r.

 

Zasady składania wniosków:

Do szkół na terenie Krakowa obowiązuje rejestracja elektroniczna na stronie

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Tu można wybrać dowolną ilość szkół, a w obrębie danej szkoły kilka oddziałów/ grup rekrutacyjnych.

Uczeń się rejestruje za pomocą nr pesel

Po wypełnieniu wszystkich informacji złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować i podpisany przez ucznia i rodziców zanieść do szkoły, którą uczeń wybrał na pierwszym miejscu.

 

Do szkół z terenu Dobczyc i okolic obowiązuje rejestracja elektroniczna na stronie:

https://malopolska.edu.com.pl/

Tu można złożyć dokumenty do trzech szkół, a w obrębie danej szkoły wybrać dowolną ilość oddziałów/ grup rekrutacyjnych.

Uczeń się rejestruje za pomocą nr pesel

Po wypełnieniu wszystkich informacji złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować i podpisany przez ucznia i rodziców zanieść do szkoły, którą uczeń wybrał na pierwszym miejscu.

 

Do szkół z terenu Wieliczki - obowiązuje wersja papierowa, do każdej szkoły jest odpowiedni wzór podania dostępny na stronach tych szkół lub do odbioru u doradcy zawodowego.

 

Dostarczenie pozostałych dokumentów:

Kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu / sprawdzianu - od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. (dokumenty te zanosimy do szkół, które uczeń wybrał na pierwszym miejscu bez względu na to w jakim systemie się rejestrował)

Uczeń otrzymuje 3 potwierdzone z oryginałem kopie świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu / sprawdzianu. 

Może się tak zdarzyć, że uczeń wybierze szkołę z terenu Krakowa, z Dobczyc i z Wieliczki, wtedy musi dostarczyć wnioski i kopie dokumentów do każdej z tych szkół, które wybrał na pierwszym miejscu
( w tych trzech miejscach ).

28 czerwca 2019 r. zostanie ogłoszona lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - wtedy dopiero należy dostarczyć oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o egzaminach do tej szkoły, w której uczeń chce kontynuować naukę do 9 lipca ( może się zdarzyć, że uczeń dostanie się do szkoły w Krakowie, w Dobczycach i w Wieliczce, wtedy należy podjąć decyzję którą szkołę wybiera i tam zanieść oryginały dokumentów, pozostałe szkoły warto zawiadomić, że mimo iż się tam zakwalifikował to rezygnuje z wyboru tej szkoły ).

Uczniowie, którzy wybierają Technikum i Szkoły Branżowe I Stopnia będą musieli odebrać ze szkoły skierowanie na badanie profilaktyczne, które również trzeba dostarczyć do szkoły do 9 lipca 2019 r.

10 lipca - lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Do pobrania informacje nt. terminów i zasad rekrutacji.

Ulotka

Rozporządzenie MEN - rekrutacja

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 201

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej

Terminy rekrutacji klasa 8

Terminy rekrutacji klasy gimnazjalne

Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 10

Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 11

Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 13

Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 14

Załącznik do zarządzenia Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik do zarządzenia Nr 14/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

UCHWAŁA NR LXXII/1744/17 RADY MIASTA KRAKOWA

UCHWAŁA NR LXVI/1649/17 RADY MIASTA KRAKOWA

Plan otwieranych klas pierwszych w małopolskich szkołach 2019/2020